Serwis używa cookies

Przedłużamy monitorowanie PPKZ do 22 maja

Serdecznie zapraszamy dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Rejestracja do udziału w monitorowaniu, ankiety oraz instrukcja ich wypełniania dostępne są na stronie: monitorowanie.koweziu.edu.pl  Ankiety są krótkie, ich wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Dyrektor szkoły wypełnia jedną ankietę dla szkoły samodzielnej lub zespołu szkół. Na końcu mamy pytania otwarte. To ostatnia szansa, aby wskazać problemy utrudniające wdrażanie PPKZ.

Liczymy na uwagi i rekomendacje Państwa dotyczące:

-        organizacji procesu kształcenia,

-        realizacji procesu kształcenia,

-        sprawdzania efektów kształcenia zawodowego.

Zapraszamy!

Monitorowanie potrwa już tylko do 22 maja 2015 r. Wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w trzecim etapie monitorowania, bardzo dziękujemy, zaś tych, którzy nie zdążyli jeszcze tego zrobić, serdecznie zachęcamy i  zapraszamy. 

Skip courses

Skip Calendar
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
KOWEZiU ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa; e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
tel. (0 22) 844-07-40, (0 22) 844-08-67, (0 22) 844-18-68, fax (0 22) 646-52-51
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: moodle@koweziu.edu.pl
Regulamin korzystania z usług świadczonych przez KOWEZiU drogą elektroniczną
statystyka