Serwis używa cookies

Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie KOWEZiU umieściliśmy zasady udzielania przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej patronatu nad przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami! 

Objęcie patronatem przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia związanego z edukacją zawodową, doradztwem zawodowym, doskonaleniem nauczycieli, promocją i upowszechnianiem kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Szczegółowe zasady udzielania patronatu dostępne są na stronie: http://new.koweziu.edu.pl

Skip courses

CoursesSkip Calendar